You are here : Main page  » Offers  » Gårds serie  » Mølla lekehus

Mølla lekehus 15005

DIMENSIONS

Bredde 3,97 m
Lengde 5,13 m
Høyde 3,00 m
Sikkerhetssone F 44,02 m2
Fallhøyde 1,50 m
Sikkerhetssone lengde 8,58 m
Sikkerhetssone bredde 7,06 m
Fundament dybde -0,60 m

ELEMENTS

Gangplanke 50cm - 1 item
Lærerik vindmølle - 1 item
Sklie 90cm - 1 item
Tårn med tak, plattform 90cm - 2 item
Tårn uten tak 50cm - 3 item
Taunett høyde 150cm - 1 item

FILES

Visualisations View JPG JPG view 2D DWG 3D DWG