You are here : Main page  » Offers  » Gårds serie  » Høne vippefigur

Høne vippefigur 15006

DIMENSIONS

Bredde 0,46 m
Lengde 0,81 m
Høyde 0,99 m
Sikkerhetssone F 11,18 m2
Fallhøyde poniżej 60 m
Sikkerhetssone lengde 3,81 m
Sikkerhetssone bredde 3,46 m
Fundament dybde -0,60 m

FILES

Visualisations View JPG JPG view 2D DWG 3D DWG