6 kroków do udanej inwestycji

Odbiór

Odbiór urządzeń na zgodność z programem

Odbiór urządzeń na zgodność z programem, projektem i normą PN 1176 wykonują firmy wyodrębnione na drodze przetargu ogłaszanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Odbiór techniczny

Ważne jest aby odbioru technicznego dokonywały osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane (inspektorzy nadzoru i kierownicy budów). Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie podbudowy ze zbadaniem jej nośności oraz prawidłowe położenie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej ze zbadaniem jej współczynnika amortyzującego upadek z wysokości.
 

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność intelektualną firmy "SATERNUS" Sp. z o.o. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione.
Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www firmy SATERNUS Sp. z o.o. nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie usługi sprzedawane przez SATERNUS Sp. z o.o. przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Hosting: e4www.pl. Webmaster: kusz.org.