6 kroków do udanej inwestycji

Przetarg

Utworzenie przyszkolnego placu zabaw

Zamówienia publiczne, których celem jest utworzenie przyszkolnego placu zabaw ogłaszane są na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pozyskanej na drodze przetargu lub w trybie zapytania ofertowego zgodnego z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Projekt powinien być wykonany przez doświadczonego i uprawnionego architekta przy pomocy osoby odpowiedzialnej za realizację inwestycji. Jest to jedyny moment, w którym Inwestor ma szansę precyzować swoje wymagania odnośnie jakości i funkcjonalności urządzeń. Ze względu na specyfikę przetargów (w większości jedynym kryterium jest 100% ceny) tylko poprzez wcześniej przygotowaną dokumentację projektową mają Państwo szansę zagwarantować oczekiwaną jakość i funkcjonalność swoim przyszłym przyszkolnym placom zabaw.

Zaprojektuj i wybuduj

Zaprojektuj i wybuduj jest rozwiązaniem polegającym na wyłonieniu generalnego wykonawcy, którego obowiązkiem jest całościowa realizacja zadania: od projektu przez wybór urządzeń po wykonanie nawierzchni.

Zaletą przetargu organizowanego w tej formule jest kompleksowa realizacja inwestycji, w której całość odpowiedzialności spada na generalnego wykonawcę. Warto jednak zwrócić uwagę na wady takiego postępowania. Do najważniejszych należy zaliczyć brak możliwości wpływu na projekt, w którym Inwestor ma jedyną szansę dokładnego sprecyzowania swoich wymagań jakościowych zarówno w stosunku do dostarczanych produktów jak i wykonywanych robót budowlanych.

Jedynym etapem, w którym umożliwia się wyszczególnienie oczekiwań Dyrektorów szkół jest etap przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ). Szczegółowa dokumentacja uwzględniająca kryteria jakościowe, funkcjonalne i estetyczne zwiększa prawdopodobieństwo przystąpienia do przetargu firm reprezentujących określony poziom oferowanych usług. Z naszych doświadczeń wynika, że warto pamiętać o sprawdzeniu wiarygodności gospodarczej generalnego wykonawcy np. poprzez opinie bankowe potwierdzające zdolność kredytową danej firmy oraz referencje.

Kolejne kontrowersje budzą sytuacje, w których postawiony plac zabaw jest nieadekwatny do przedstawianych na etapie składania ofert wizualizacji. Rozwiązaniem tego problemu jest zamieszczenie w SIWZ warunku mówiącego o konieczności przedstawienia szczegółowej dokumentacji fotograficznej z realizacji wykonanych przez poszczególnych wykonawców.

Zalety Wady
  • kompleksowa realizacja inwestycji, w której całość odpowiedzialności spada na generalnego wykonawcę
  • ryzyko zapłaty za przedmiot zamówienia wyższej kwoty niż w przypadku przetargu ogłaszanego na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
  • wysokie ryzyko otrzymania przedmiotu umowy w postaci placu zabaw o niższym standardzie jakościowym
  • brak możliwości wpływu na projekt, w którym Inwestor ma jedyną szansę dokładnego sprecyzowania swoich wymagań jakościowych zarówno w stosunku do dostarczanych produktów jak i wykonywanych robót budowlanych
  • ryzyko niewykonania inwestycji w momencie gdy projekt wykazuje brak możliwości wybudowania placu zabaw w określonym miejscu i budżecie, co wymusza powtórne ogłoszenie przetargu
  • ryzyko nieuwzględnienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkich oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i estetycznyc

Przykładowe Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mogą Państwo ściągnąć po zalogowaniu na stronie klikając w poniższe linki:

 

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność intelektualną firmy "SATERNUS" Sp. z o.o. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione.
Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www firmy SATERNUS Sp. z o.o. nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie usługi sprzedawane przez SATERNUS Sp. z o.o. przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Hosting: e4www.pl. Webmaster: kusz.org.