6 kroków do udanej inwestycji

Użytkowanie

Bezpieczeństwo dzieci na przyszkolnych placach zabaw zależy przede wszystkim od:

  • odpowiedniego projektu,
  • właściwego doboru urządzeń,
  • stałego nadzoru na dziećmi bawiącymi się w miejscu zabawy,
  • zapewnienia regularnych kontroli w tym stałego nadzoru nad stanem technicznym urządzeń i nawierzchni.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym (Dz.U.90.16.95) rolą samorządu jako gospodarza miasta jest zarządzanie przestrzenią publiczną, w tym organizowanie placów zabaw i administrowanie nimi.

W przypadku przyszkolnych placów zabaw obowiązek ten spada na Dyrektorów szkół. Warto podkreślić, że posiadają Państwo również swoje prawa.

Prawa do:

  • żądania usunięcia usterek
  • napraw gwarancyjnych (minimum 36 miesięcy)

Obowiązki:

  • oględziny okresowe, tzw. kontrola rutynowa – przeprowadzana minimum raz w tygodniu, choć częstotliwość powinna być uzależniona od intensywności użytkowania czy narażenia na wandalizm
  • kontrola funkcjonalna – zaleca się przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej średnio co 1 do 3 miesięcy
  • kontrola coroczna główna

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą serwisową. Szczegóły dostępne na stronie www.serwisplacowzabaw.pl.

 

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność intelektualną firmy "SATERNUS" Sp. z o.o. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione.
Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www firmy SATERNUS Sp. z o.o. nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie usługi sprzedawane przez SATERNUS Sp. z o.o. przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Hosting: e4www.pl. Webmaster: kusz.org.