6 kroków do udanej inwestycji

Wniosek

Poprawne wypełnienie wniosku

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania w ramach programu Radosna Szkoła jest poprawne wypełnienie wniosku oraz złożenie go w terminie do organu prowadzącego. Formularz wniosku dyrektora szkoły – place zabaw mogą Państwo ściągnąć klikając w ten link.

Na co warto zwrócić uwagę rozpoczynając pisanie wniosku (szacowanie kosztów inwestycji):

  • Czy wybierając lokalizację placu zabaw uwzględniono wymogi prawa budowlanego (np. odległości od budynków mieszkalnych, dróg publicznych, śmietników i parkingów)?
  • Czy w sąsiedztwie proponowanej lokalizacji placu zabaw istnieje nieogrodzone boisko (dodatkowy koszt wykonania piłko chwytu)?
  • Czy są widoczne sieci, skrzynki telefoniczne, studzienki utrudniające wykonanie zadania?
  • Czy istnieją drzewa lub korzenie kolidujące?
  • Czy na wybranej lokalizacji występuje asfalt do utylizacji?
  • Czy we wniosku zostały ujęte dodatkowe koszty związane z nadzorem autorskim oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej?
  • Czy planowany plac zabaw wymaga dodatkowego ogrodzenia czy powstanie w ramach istniejącego?
  • Czy na terenie przeznaczonym pod plac zabaw istnieją urządzenia małej architektury (kosze na śmieci, ławki, urządzenia zabawowe) przeznaczone do demontażu?
  • Czy istnieje możliwość wjazdu na teren placu zabaw ciężkim sprzętem (typu koparka, ciężarówka)?

Jeżeli są Państwo zainteresowani konsultacją w trakcie przygotowania wniosku, w każdej chwili można skontaktować się z naszymi doradcami.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od ilości uczniów w klasach I – III. Warto jeszcze raz podkreślić, że podane w treści rozporządzenia kwoty określają maksymalną wartość dofinansowania w wysokości 50% inwestycji.

Ilość uczniów w klasach I – III Powierzchnia placu zabaw Maksymalna wysokość wsparcia Środki własne Maksymalny koszt inwestycji
1 – 69 240 m2 63 680 zł brutto 63 680 zł brutto 127 700 zł brutto
70 i więcej 500 m2 115 450 zł brutto 115 450 zł brutto 230 900 zł brutto

Z naszego zeszłorocznego doświadczenia wynika, że zdarzały się sytuacje, w których wnioskowano o niższe kwoty, mimo możliwości otrzymania pełnego wsparcia. Postępujące w ten sposób szkoły, bezpowrotnie traciły możliwość pozyskania lepszych jakościowo urządzeń lub po prostu bogatszego pod względem funkcjonalnym placu zabaw.

Stworzone przez nas propozycje nie tylko mieszczą się w budżecie, ale również zawierają zestaw opisanych funkcjonalności, które powinno spełniać dane urządzenie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami małych i dużych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.

Program funkcjonalno – użytkowy

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy-prawo zamówień publicznych program funkcjonalno-użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, czyli udzielenie zamówienia w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj’’.

Program funkcjonalno – użytkowy jest dokumentem opisującym wymagania Inwestora w stosunku do placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła. Usprawnia proces wypełnienia wniosku w części poświęconej wyposażeniu placu zabaw. Ponadto stanowi podstawę projektu wykonanego przez uprawnionego architekta w porozumieniu i zgodnie z oczekiwaniami Dyrektorów szkół.

Przykładowe programy funkcjonalno – użytkowe mogą Państwo ściągnąć po zalogowaniu na stronie klikając w poniższe linki:

Przykładowe projekty

Specjalnie na potrzeby programu Radosna Szkoła przygotowaliśmy przykładowe projekty zagospodarowania przestrzeni placu zabaw, tak aby ułatwić Państwu dobór odpowiednich urządzeń spełniających specyficzne wymagania stawiane Inwestorom.

Duży drewniany plac zabaw Radosna Szkoła - propozycja dużego drewnianego placu zabaw:

Duży metalowy plac zabaw Radosna Szkoła - propozycja dużego metalowego placu zabaw:

Mały drewniany plac zabaw Radosna Szkoła - propozycja małego drewnianego placu zabaw:


Mały metalowy plac zabaw Radosna Szkoła - propozycja małego metalowego placu zabaw:


 

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność intelektualną firmy "SATERNUS" Sp. z o.o. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione.
Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www firmy SATERNUS Sp. z o.o. nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie usługi sprzedawane przez SATERNUS Sp. z o.o. przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Hosting: e4www.pl. Webmaster: kusz.org.