You are here : Main page  » Offers  » Classic serie  » Jim - lek for alle

Jim - lek for alle 10006C

DIMENSIONS

Bredde 5,27 m
Lengde 7,51 m
Høyde ~3,79 m
Sikkerhetssone F 50,3 m2
Fallhøyde 1,65 m
Sikkerhetssone lengde 9,10 m
Sikkerhetssone bredde 8,77 m
Fundament dybde -0,60 m

ELEMENTS

Bondesjakk - 1 item
Bred balkong - 1 item
Gangplanke 30cm - 1 item
Horisontal stige 244cm - 1 item
Sklie 90cm - 1 item
Stige - 1 item
Stor plattform - 1 item
Tårn med tak, plattform 90cm - 1 item

FILES

Visualisations View JPG JPG view 2D DWG 3D DWG Instruction manual