You are here : Main page  » Offers  » Classic serie  » Ida 02 lekehus

Ida 02 lekehus 30004C

DIMENSIONS

Bredde 4,02 m
Lengde 9,54 m
Høyde 4,27 m
Sikkerhetssone F 58,07 m2
Fallhøyde 1,50 m
Sikkerhetssone lengde 12,99 m
Sikkerhetssone bredde 6,86 m
Fundament dybde -0,60 m

ELEMENTS

Balkong - 1 item
Bondesjakk - 1 item
Brannmannstang 150cm - 1 item
Gangplanke 90cm - 1 item
Hengebro - 1 item
Klatrevegg 90cm - 1 item
Kopper - 1 item
Sklie 150cm - 1 item
Stige - 2 item
Tårn med tak, plattform 150cm - 2 item
Tårn uten tak, plattform 90cm - 3 item
Taubro 150 cm - 1 item

FILES

Visualisations View JPG JPG view 2D DWG 3D DWG Instruction manual