You are here : Main page  » Offers  » Classic serie  » Emil 02 lekehus

Emil 02 lekehus 30007C

DIMENSIONS

Bredde 2,11 m
Lengde 3,56 m
Høyde 2,31 m
Sikkerhetssone F 24,83 m2
Fallhøyde 1,36 m
Sikkerhetssone lengde 6,98 m
Sikkerhetssone bredde 5,01 m
Fundament dybde -0,60 m

ELEMENTS

Bondesjakk - 1 item
Klatrevegg 136cm - 1 item
Sklie 136cm - 1 item
Tårn uten tak, plattform 136cm - 1 item

FILES

Visualisations View JPG JPG view 2D DWG 3D DWG Instruction manual