You are here : Main page  » Offers  » Småbarns serie  » Lekehus med bil

Lekehus med bil 10072B

DIMENSIONS

Bredde 3,64 m
Lengde 3,68 m
Høyde 3,11 m
Sikkerhetssone F 30,37 m2
Fallhøyde 0,90 m
Sikkerhetssone lengde 7,01 m
Sikkerhetssone bredde 6,64 m
Fundament dybde -0,60 m

ELEMENTS

Bladformet tak - 1 item
Brannmannstang - 1 item
Horisontal tunnel - 1 item
Klatrevegg 90 cm - 1 item
Sklie 90cm - 1 item
Tårn uten tak, plattform 55cm - 2 item
Tavle - 1 item

FILES

Visualisations View JPG JPG view 2D DWG 3D DWG