Høne vippefigur - Children's playground Saternus

You are here : Main page  » Offers  » Gårds serie  » Høne vippefigur

Høne vippefigur 15006

DIMENSIONS

Bredde 0,46 m
Lengde 0,81 m
Høyde 1,00 m
Sikkerhetssone F 11,24 m2
Dimensjoner på pakket vare 2,00 x 0,50 x 0,20 m
Vekt 32 kg
Fallhøyde poniżej 60 m
Sikkerhetssone lengde 3,81 m
Sikkerhetssone bredde 3,46 m
Fundament dybde -0,60 m

FILES

Visualisations View JPG JPG view