Jesteś tutaj : Strona główna  » O produktach  » Normy bezpieczeństwa

Normy bezpieczeństwa

MAŁA ARCHITEKTURA, DUŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
czyli jak zadbać o plac zabaw.


Place zabaw są częścią małej architektury. Konsekwencją tego jest koniczność stosowania przepisów prawnych regulujących proces inwestycyjny budowy małej architektury.
Na etapie:
 • projektowania i montażu – stosujemy grupę norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami;
 • utrzymania i kontroli – stosujemy normę bezpieczeństwa PN-EN 1176-7.


Normy dotyczące placów zabaw

 • EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składa się z następujących części:
 • EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań
 • EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
 • EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
 • EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
 • EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
 • EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
 • EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
 • EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
 • EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej