Jesteś tutaj : Strona główna  » FAQ

FAQ

Co zrobić by Wasze place były bezpieczne?

Najważniejszą rzeczą jest regularna kontrola i konserwacja, której częstotliwość przeglądów uzależniona jest od eksploatacji i obciążenia obiektu:
 • regularna kontrola przez oględziny,
 • kontrola funkcjonalna,
 • coroczna kontrola podstawowa

Dlaczego warto wybrać nasz serwis?

Nasz dział od ponad 10 lat świadczy wysokiej jakości usługo serwisowe w branży placów zabaw. Przez ten czas zdobyliśmy ogromną wiedzę i niezbędne doświadczenie. Warto pamiętać o tym, że nasza firma nie tylko wskaże zagrożenia na Państwa placu zabaw, ale w sposób szybki i fachowy pomoże usunąć wszystkie usterki zdiagnozowane podczas przeglądu.

Kto odpowiada za place zabaw?

 • Mieszkańcy, inicjatywy rodziców, ugrupowania polityczne i grupy zainteresowanych
 • Urzędnicy zarządzający terenami zieleni, Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Projektanci, architekci i architekci krajobrazu
 • Ogrodnicy, specjaliści ds. zagospodarowania krajobrazu, współpracownicy przedsiębiorstw budowlanych
 • Pedagodzy, pracownicy socjalni i współpracownicy wydziałów ds. młodzieży, wolontariusze lub socjolodzy
 • Producenci urządzeń zabawowych i osoby je sprzedające

Projektując place zabaw zadajemy pytanie co jest piękne i dla kogo jest piękne?

Zaprojektowane przez dorosłych piękne, estetyczne place zabaw są często tylko dla nich piękne. Aby takie place zabaw kształtowały dzieci pod względem estetycznym powinny przedstawiać piękno uniwersalne, a nie zwykłe – zgodne z nurtami mody. Osoba która projektuje takie miejsce musi mieć na uwadze przede wszystkim potrzeby dzieci. Projektując urządzenia bądź ich lokalizację powinna zastanawiać się nad tym w jaki sposób bawiące się dziecko odbierze tą przestrzeń i jak ją naprawdę wykorzysta?

Dzieci kochają dzikie tereny i uważające je za piękne. Kiedy trzeba zaprojektować piękny plac zabaw, wówczas powinno się pozostawić dzieciom maksymalnie dużo terenów nie zagospodarowanych, po to aby mogły rozwinąć swoją wyobraźnię i dopowiedzieć sobie pozostałe miejsca dla dobrej zabawy.

Podstawowe przyczyny wypadków na placach zabaw:

 • z bezpiecznych urządzeń korzystają dzieci nie z tej grupy wiekowej dla której urządzenie było projektowane
 • są efektem złego montażu np. zbyt blisko siebie lub innych elementów małej architektury lub drzew
 • związane są ze zbyt dużą ilością bawiących się dzieci, do zbyt małej ilości urządzeń lub zbyt małego placu zabaw
 • są wynikiem korzystania z wyeksploatowanych lub źle konserwowanych urządzeń
 • urządzenia zostały zdewastowane

Co to jest OCENA ZGODNOŚCI Z NORMAMI?

Zespół czynności sprawdzających pod kątem zgodności z normami lub innymi specyficznymi wymaganiami. Ocenie zgodności z normami podlegają: dokumentacja produktu, produkty, dokumenty przeglądowe lub personel przeprowadzający przeglądy.

Co to są PRZEGLĄDY?

Regularne i udokumentowane czynności sprawdzające produkt. Opis tych czynności zawarty jest Systemie Kontroli Placów Zabaw, w normach, Prawie Budowlanym lub dokumentacji powykonawczej producenta.

Co to jest CERTYFIKAT ZGODNOŚCI?

Dokument wystawiany w przypadku kontroli potwierdzającej pełną zgodność z normami. Certyfikat zgodności przedstawia w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki kontroli. Certyfikat Zgodności dotyczy konkretnego produktu lub osób w konkretnym czasie.

Co to jest ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI?

Dokument pokontrolny przedstawiający w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki oceny zgodności z normami. Świadectwo Zgodności dotyczy konkretnego produktu lub osób w konkretnym czasie.

Co to jest SPRAWOZDANIE Z OCENY ZGODNOŚCI Z NORMAMI?

Dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki oceny zgodności z normami. Powinno zawierać graficzną dokumentację z kontroli oraz zalecenia mające na celu poprawę bądź ugruntowanie przestrzegania norm. Sprawozdanie z Oceny Zgodności z Normami dotyczy konkretnego produktu lub osób w konkretnym czasie.

Co to jest SYSTEM KONTROLI PLACÓW ZABAW?

System przeprowadzania zgodnych z normami przeglądów (kontroli) placów zabaw w celu wychwycenia ewentualnych zagrożeń. W skład systemu kontroli wchodzą: Książka Kontroli, formularze rejestracji placu zabaw i urządzeń, formularze kontrolne, formularz zgłoszenia usterki, formularz wypadkowy, formularze modernizacji i personel wykonujący czynności kontrolne.


PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

GALERIA PLIKI ARCHITEKTA POBIERZ KATALOG DO POBRANIA ZOBACZ FILM RELACJE INWESTORSKIE FAQ